Gemenskap

För Work Performance är det viktigt att vara med och bidra till en mer öppen och inkluderande arbetsmarknad. Vi anser att en mångfald av kompetenser och erfarenheter hjälper verksamheten att utvecklas och förbättras, det ger oss också bättre perspektiv och ett starkare företag. Vi utbildar därför även vår personal och våra kunder i hur mångfald gynnar vårt samhälle.

Hos oss ska alla känna sig välkomna oavsett etnicitet, vilket kön man har eller identifierar sig med, vem man blir kär i eller hur gammal man är. Vi är oerhört stolta över den mångkulturella och familjära känslan vi byggt upp i bolaget. Tillsammans kan vi göra fantastiska saker.

Flexibilitet

Inga jobb är för stora eller för små för oss – vi anpassar oss alltid efter våra kunders behov och önskemål. Vi ser möjligheter i allt vi gör och har ett flexibelt arbetssätt för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Ständig förbättring & utveckling

Vi är otroligt stolta över vad vi har åstadkommit så här långt, men det finns alltid utrymme att förbättras och utvecklas. Vi uppmuntrar våra medarbetare att komma med idéer och vi tror på att det är de små förbättringarna varje dag som gör den stora skillnaden.

Dessutom anser vi att personlig utveckling är en viktig del för att vår verksamhet ska gå framåt, därför ger vi också våra medarbetare utrymme att lära sig och utvecklas inom de områden de brinner lite extra för.

Avslutning av verksamhet

Med respekt och erkännande vill vi som representanter Work Performance Sweden uttrycka vår tacksamhet gentemot alla våra kunder och samarbetspartners som vi haft förmånen att samarbeta med under denna tidsperiod.

Det är med en känsla av sorg och samtidigt med eftertanke som vi meddelar att vår verksamhet nu avslutas. Vår konkursförvaltare kommer härmed att hantera alla påbörjade ärenden och hjälpa er att komma till ett avslut med dessa.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet för det förtroende ni har visat oss under vårt gemensamma arbete.