INNOVATIVA

Att hitta nya innovativa lösningar och att aldrig sluta vara nyfikna driver vår verksamhet framåt. 

HÖGKVALIFICERADE KONSULTER

Vi är ett team med marknads- och ekonomiavdelning, webbutvecklare, sälj samt fältpersonal

ETT HELHETSKONCEPT

Vi täcker alla grenar inom RUT och ROT.
Vi har varumärken inom städ, flytt och golv.

Vilka är vi?

Work Performance är ett svenskt, privatägt bolag med flera varumärken och underentreprenörer.
Vi bedriver och utvecklar strategiska affärskoncept inom ROT och RUT- branschen till såväl privatpersoner som företag, kommuner och myndigheter.

Sedan starten 2019 har vi växt från 4 anställda till 100. Vi har utöver Stockholm även etablerat oss i Göteborg. Inte minst har vi dubblat vår omsättning från 2020 till idag cirka 30 miljoner kronor. Att hitta nya innovativa lösningar och att aldrig sluta vara nyfikna driver vår verksamhet framåt.
Vi strävar ständigt efter att utvecklas för att skapa tillväxt och konkurrenskraft.

Vad gör oss unika

Work Performance är ensamma på marknaden om att erbjuda ett komplett koncept inom rut- och rotbranschen. Vi strävar ständigt efter att utvecklas för att skapa tillväxt och konkurrenskraft. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med våra tjänster. Vi erbjuder därför flexibilitet och tillgänglighet och anpassar oss efter våra kunders behov och önskemål. Oavsett om det gäller en helhetslösning, ett samarbete eller en akut flytt – vi finns här för dig.

Avslutning av verksamhet

Med respekt och erkännande vill vi som representanter Work Performance Sweden uttrycka vår tacksamhet gentemot alla våra kunder och samarbetspartners som vi haft förmånen att samarbeta med under denna tidsperiod.

Det är med en känsla av sorg och samtidigt med eftertanke som vi meddelar att vår verksamhet nu avslutas. Vår konkursförvaltare kommer härmed att hantera alla påbörjade ärenden och hjälpa er att komma till ett avslut med dessa.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet för det förtroende ni har visat oss under vårt gemensamma arbete.